Tin tức

Đào tạo nội bộ tháng 5 - Redeyes nâng tầm chuyên nghiệp

Đào tạo nội bộ tháng 5 - Redeyes nâng tầm chuyên nghiệp

Với 2 chủ đề chính là Đào tạo kỹ năng giao tiếp hiệu quả HoRenSo và Nhận thức đào tạo 5S, buổi đào tạo nội bộ...

(23.10.2017)

Lắng nghe giai điệu "Cỏ Hồng" và slide picture tuyệt đẹp...
Album

Album (15.09.2017)

Ngày 13/2/2017, hơn 300 khán giả tại sân khấu IDECAF đã lặng...

Đối tác - Khách hàng

http://truyenthongmatdo.com/index.html
http://truyenthongmatdo.com/index.html
http://truyenthongmatdo.com/index.html
http://truyenthongmatdo.com/smeta-04-pillar.html
http://truyenthongmatdo.com/san-pham.html