Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp - chương trình Giải Đấu Triệu Đô ngân hàng MaritimeBank

"Giải Đấu Triệu Đô" là chương trình kick-off của ngân hàng Maritime Bank, được công ty QC Mắt Đỏ tổ chức thực hiện một cách chuyên nghiệp với đội ngũ ekip thực hiện bài bản, chuyên nghiệp tai TP.HCM