COPYWRITER

REDEYES COPYWRITE: BIẾN ĐƠN GIẢN NHẤT THÀNH ĐÔC ĐÁO NHẤT

17/04/2017

Copywrite nói ngắn gọn là người chuyên sáng tạo câu chữ để phục vụ cho việc quảng cáo hay ý tưởng kinh doanh một cách tối ưu, hiệu quả nhất. Hình tượng...

Đọc tiếp

RƯỢU SÂM NGỌC LINH: NGUỒN SINH LỰC TỪ ĐẠI NGÀN (Copywriter by REDEYES co.,ltd)

15/04/2017

Được thế giới biết đến khá muộn màng chỉ trong 20 năm qua nhưng sâm Ngọc Linh đã được ngành Y dược công nhận là loài sâm có dược tính tốt nhất thế...

Đọc tiếp