Kiểm tra lại hệ thống xây dựng 5s và Sedex toàn cầu tại nhà xưởng Mắt Đỏ

24-06-2017
Vào lúc 14h ngày 24 tháng 6, công ty Công Ty Tnhh Vjqc cùng Thầy Urano từ Nhật đến Vào lúc 14h ngày 24 tháng 6, công ty Công Ty Tnhh Vjqc cùng Thầy Urano từ Nhật đến kiểm tra lại hệ thống xây dựng 5s và Sedex toàn cầu tại nhà xưởng Mắt Đỏ. Tập thể công ty Mắt Đỏ sẵn sàng chào đón.. Tập thể công ty Mắt Đỏ sẵn sàng chào đón.