Giao Lưu Báo chí và Doanh nhân

26-06-2017
Giao lưu - kết nối bằng sự chân thành, nhiệt huyết, đoàn kết... sẽ tạo giá trị thành công cho mỗi doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng- xã hội nói chung...