TOÀN CẢNH KHÔNG GIAN THẢO NGUYÊN CỎ HỒNG ĐÀ LẠT TỪ FLYCAM

15-09-2017
Bây giờ là giữa tháng 9 và như vậy còn khoảng 2 tháng và 1 tuần nữa (tức 38-40 ngày) nữa là thảo nguyên cỏ hồng sẽ chuyển màu. Mùa lễ hội Thảo nguyên cỏ hồng khi đó chính thức diễn ra.