MHCH 2019 - Kế hoạch tổ chức Mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ III năm 2019

25-10-2019
Ngày 16/10/2019 Phó chủ tịch UBND.Huyện Lạc Dương Cil Poh đã ký bản kế hoạch số 135/H-UBND về việc triển khai Mùa hội cỏ hồng Lang Biang lần thứ III năm 2018. Chi tiết kế hoạch xem bên dưới!